Hydrocodone Bitartrate

$200.34

Applications

hydrocodone combination medication is used to relieve moderate to severe pain. It contains an opioid pain reliever (hydrocodone) and a non-opioid pain reliever (acetaminophen). Hydrocodone works in the brain to change how your body feels and responds to pain. Acetaminophen can also cause fever

verminderen.

hydrocodone is een synthetisch opioïde derivaat van codeïne. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met paracetamol om matige tot ernstige pijn onder controle te houden. Historisch gezien is hydrocodon gebruikt als hoestonderdrukker, hoewel dit grotendeels is vervangen door dextromethorfan in de huidige hoest- en verkoudheidsformuleringen. Hydrocodon’s krachtigere metaboliet, hydromorfon, wordt ook veel gebruikt als pijnstiller en wordt vaak gebruikt in gevallen van ernstige pijn. De FDA keurde Hydrocodon voor het eerst goed voor gebruik als onderdeel van de hoestonderdrukkende siroop Hycodan in maart 1943

Category: